Adunarea generala a judecătorilor Tribunalului Vrancea şi Judecătoriei Focşani

PROCES-VERBAL, încheiat astăzi, 03 iunie 2010, cu ocazia adunării generale a judecătorilor Tribunalului Vrancea şi Judecătoriei Focşani

În urma supunerii la vot, adunarea generală a judecătorilor Tribunalului Vrancea şi Judecătoriei Focşani
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1 Adunarea generală a judecătorilor Tribunalului Vrancea şi Judecătoriei Focşani atrage atenția asupra riscului afectării a însăși naturii democratice a statului român prin impunerea societății românești de către clasa politică a unor măsuri incompatibile cu valorile supreme care stau la baza construcției și existenței statului român.
Art. 2 Judecătorii constituiţi în adunarea generală, în calitate de jurişti şi de garanţi ai respectării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, avertizează asupra devierii de la principiile fundamentale ale democraţiei şi statului de drept prin nerecunoaşterea autorităţii justiţiei, neexecutarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de aceasta, precum şi prin atingerea adusă independenţei justiţiei de către reprezentanţii puterii executive prin referirea la comportamente “dezirabile” ale judecătorilor, prin intermediul soluţiilor pe care le pronunţă şi care ar trebui să ţină seama de existenţa crizei economice.
Art. 3 Fundamentarea legală a masurilor de reducere a salariilor şi pensiilor angajaţilor din sistemul bugetar prin invocarea dispoziţiilor art. 53 din Constituţia României este vădit greşită, iar în cazul măsurii de desfiinţare a pensiei de serviciu a magistraţilor se încalcă dispoziţiile constituţionale şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale.
Art. 4 Cu unanimitate de voturi, îşi însuşeşte materialul (document tehnic) înaintat de către Uniunea Naţională a Judecătorilor din România, care face parte integrantă din prezenta hotărâre (anexă).
Cu unanimitate de voturi se aprobă înaintarea către Parlamentul României, prin structurile sale, a unei declaraţii care să conţină poziţia comună a corpului profesional al judecătorilor şi implicit a puterii judecătoreşti prin forma sa directă de reprezentare, adunările generale,  poziţie construită în jurul documentului tehnic care face parte integrantă din prezenta.

Art. 5 Cu unanimitate de voturi se solicită CSM –ului de a prelua integral argumentele indicate în acest document tehnic şi a proceda în consecinţă, respectiv de a acţiona ca un veritabil reprezentant al puterii judecătoreşti.  De asemenea, se solicită CSM să informeze de îndată Adunarea Generală a Judecătorilor Tribunalului Vrancea şi Judecătoriei Focşani, precum şi puterea judecătorească în egală măsură, cu privire la demersurile făcute în raport cu puterile executivă şi legislativă ca şi rezultatele obţinute în urma acestor demersuri.
Se mandatează CSM pentru a discuta şi negocia cu decidenţii politici orice măsuri necesare prezervării statutului magistraţilor, inclusiv sub aspect financiar.
Art. 6 Cu unanimitate de voturi se aprobă adresarea unei solicitări către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Avocatul Poporului de a sesiza Curtea Constituţională , care, conform art. 146 lit. a din Constituţia României, să se pronunţe asupra constituţionalităţii pachetului de acte normative  pe care guvernul îşi asumă răspunderea.
Art. 7 Cu unanimitate de voturi, se amână stabilirea altor forme de protest, în raport de evoluţia evenimentelor publice, inclusiv cu privire la adoptarea pachetului normativ propus de Guvern.
PREŞEDINTELE ADUNĂRII GENERALE,

judecător Adrian Toni NEACŞU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu