Notificare la dobanzile in lei pentru Volksbank


                                                                                                Localitate, 23 septembrie 2010


S.C. VOLKSBANK ROMÂNIA S.A.
Sos. Mihai Bravu nr. 171, sector 2, Bucureşti
SUCURSALA  XXXXXXX
Str. XXXX nr.X, loc.XXX Jud. XXXX


În atenţia domnului director de sucursală XXXXX
În atenţia domnului ofiţer cont XXXXX

În speranţa rezolvării pe cale amiabilă, vă înaintăm prezenta

NOTIFICARE

            XXXXX, domiciliat înXXXX, bd-ul XXX nr. XX, jud.XXX, identificat cu C.I. seria XX nr.XXX, eliberat de SPCLEP XXX, la data deXXX, CNP XXXX, în calitate de Împrumutat şi

            XXXXX, domiciliată înXXX, str.XXX, bl.XX, sc. X, ap. XX, jud.XXX, identificată cu C.I. seria XX nr.XXX, eliberat de SPCLEP XXX, la data deXXX, CNP XXX, în calitate de Codebitor,
căsătoriţi şi semnatari ai Convenţiei de Credit nr. XXX încheiată cu S.C. VOLKSBANK ROMÂNIA S.A. (SUCURSALA XXX),

ca urmare a primirii notificării nr.
XXX din 17.09.2010 şi a SMS trimis pe numărul de telefon xxxx, in data de xxxx ne-am prezentat de nenumărate ori la sediul băncii pentru a primi actul adiţional la convenţia de credit nr. xxxxx. De fiecare dată, chiar şi astăzi, am fost amânaţi pe motiv că actele adiţionale pentru tipul nostru de credit nu sunt redactate încă.
            Potrivit art. 95 din O.U.G. 50/2010 dumneavoastră aveaţi obligaţia de a asigura conformitatea convenţiei de credit cu dispoziţiile ordonanţei anterior amintite în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei, 21.06.2010.
            Termenul prevăzut de O.U.G. 50/2010 a expirat pe data de 19.09.2010 fără ca dumneavoastră să ne prezentaţi actul adiţional la convenţia de credit.

            În urma studierii notificării nr. xxx/17.09.2010 avem următoarele observaţii privind principalele modificări ce urmează a fi aduse contractului nostru de credit în RON, aşa cum sunt ele prezentate în notificare :

1.      Litera A. „în cazul în care sunteţi beneficiarul unui credit cu dobândă fixă (art. 3 lit.
a din Condiţiile Speciale ale Convenţiei de Credit precizând în mod expres „dobândă fixă”)”.
Creditul contractat de noi este cu dobândă fixă 5,95% p.a.. Chiar dacă nu este
specificat în mod expres, aşa cum reiese şi din prevederile Convenţiei de Credit sus menţionate, rata dobânzii curente percepute din momentul contractării creditului şi până în prezent este fixă, având în vedere următoarele :
a.       prevederile contractului de credit :
i.                     Secţiunea 1. Definiţii – Anuitate – este constantă;
ii.                   Suma prevăzută pe coloana „ANUITATE” în scadenţar este
constantă pe toată perioada convenţiei de credit;
iii.                  Nu este prevăzut nici un mod de ajustare a dobânzii;
b.      prevederile legale în vigoare:
i.                    art. 1 alin. 2 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din
contractele abuzive încheiate între comercianţi şi consumatori, republicată - „în caz de dubiu asupra interpretării unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate în favoarea consumatorului”;
ii.                  art. 93 lit. f  din Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia
consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare – „în contract se va menţiona tipul de dobândă, variabilă şi/sau fixă, iar dacă dobânda este fixă numai pentru o anumită perioadă aceasta va fi precizată cu exactitate”, coroborat cu prevederile lit. g ale aceluiaşi articol;
iii.                art. 7 pct. 12 din O.U.G. 50/2010 – „rata fixă a dobânzii
aferente creditului – convenirea de către părţi în contractul de credit asupra unei singure rate a dobânzii aferente creditului pentru întreaga durată a contractului de credit”;
iv.                art. 14 din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru
investiţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare – „În cazul în care prin contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare s-a stabilit ca rata dobânzii să fie variabilă se vor aplica următoarele reguli : a) variaţia ratei dobânzii trebuie să fie independentă de voinţa creditorului ipotecar, raportată la fluctuaţiile unor indici de referinţă verificabili, menţionaţi în contract, sau la modificările legislative care impun acest lucru; b) contractul poate să prevadă că rata dobânzii nu variază decât atunci când modificarea în sens crescător sau descrescător înregistrează, faţă de rata iniţială a dobânzii, o diferenţă minimală determinată.

2.      Litera A pct. g) teza finală referitoare la redenumirea comisionului de risc în
comision de administrare credit.
            Precizăm faptul că acest comision de administrare credit nu a făcut parte din condiţiile speciale ale convenţiei de creditare semnate la 3.10.2007 şi nici nu a fost agreat de noi printr-un act adiţional ulterior.
            Conform O.U.G. 50/2010, art. 35, se interzice mărirea comisioanelor sau introducerea de noi taxe, comisioane, tarife, speze bancare sau alte costuri aferente contractului, excepţiile fiind clar stipulate de aceasta.
            O.U.G. 50/2010 împreună cu adresa emisă de către ANPC cu nr. 1113 din 17.08.2010 către Asociaţia Română a Băncilor, reprezentată de Dl. Radu Graţian Gheţea, interzic în mod expres redenumirea comisioanelor percepute până la data intrării în vigoare a O.U.G. 50/2010 cu scopul alinierii aparente a acestor comisioane la normele legislative în vigoare.
            De asemenea considerăm că explicaţiile oferite pentru comisionul de administrare nou introdus care reprezintă administrarea de către bancă a creditului din perspectiva riscurilor asumate de către aceasta prin punerea la dispoziţie a împrumutului încalcă prevederile art.1 alin. 1  şi art. 4 alin. 1 din Legea nr. 193/2000.

3.      Conform prevederilor O.U.G. 50/2010  acceptarea tacită se referă doar la
modificările impuse de legislaţie. Introducerea în actele adiţionale a oricăror alte prevederi decât cele impuse de legislaţie sunt considerate nule de drept. Atât schimbarea dobânzii din fixă în variabilă, cât şi redenumirea comisionului de risc în comision de administrare credit nu sunt conforme cu prevederile O.U.G. şi ne referim aici doar la principalele modificări menţionate de dumneavoastră în notificare.

            În consecinţă vă solicităm transmiterea unui act adiţional care să alinieze convenţia de credit încheiată de noi la prevederile O.U.G. 50/2010, să respecte dobânda fixă convenită la semnarea convenţiei şi să elimine comisionului de risc, fără a introduce un comision nou, pentru studierea şi semnarea lui.

            Cu stimă,

sot        XXXXXXXX......semnatura
           
sotie    XXXXXXXX.......semnatura

Autori: Dediu Atanasia avocat
           Dediu Nicolae mediator

2 comentarii:

  1. Anonim11:42:00

    o notificare pt euro , sau e valabila si aceasta?!?!?

    P.S. Felicitari pt aticol si la mai multe.bafta in continuare

    RăspundețiȘtergere