Curs de Expert Accesare Fonduri Structurale si Coeziune Europeana


Auziţi mereu în media, sau în randul prietenilor despre accesarea fondurilor europene? Mulţi se plâng cât de greu este sã gestioneze un proiect finanţat din fonduri structurale, dar sunt şi unii care au reuşit implementarea cu succes.
Primiţi oferte de consultanţã în vederea accesãrii fondurilor structurale dar totusi aţi dori sã puteţi stãpânii procesul independent?
Conduceţi companii eligibile şi aţi vrea sã înţelegeţi mecanismele accesãrii acestor fonduri?
De aceea noi vã propunem o metodã interactivã şi aplicatã pe nevoile dumneavoastrã, prin cursul oferit.
La finalul cursului vă veţi însuşi competenţele necesare de a gestiona şi a aplica decizia de accesare a fondurilor.


Cursul nostru are un pronunţat caracter aplicabil, cu exemple practice din diferite situaţii, diferite
studii de caz, o analizã echilibratã a oportunitãţilor şi ameninţãrilor în procesul de accesare a fondurilor structurale şi de coeziune. Cu noi veţi învãţa sã identificaţi riscurile şi oportunitãţile accesãrii finanţãrilor, dar şi a implementãrii proiectelor.


Programul este de la 9:00 la 18:15 în zilele de Joi, Vineri şi Sâmbãtã.
Cursul acoperã urmatoarele teme:
•  Scopul intervenţiei UE în România
•  Prezentarea şi înţelegerea Programelor
Operaţionale
•  Tipuri de proiecte
•  Fonduri structurale: principiile şi cadrul de
intervenţie a Fondului European Regional de
Dezvoltare şi a Fondului Social European
•  Programele Operaţionale Sectoriale (POS)
  • POS Creşterea Competitivităţii Economice
  • POS Resurse Umane
  • POS Transport
  • POS Mediu
•  Programul Operaţional de Asistenţã Tehnicã

•  Programul Operaţional Dezvoltarea Capacitãţii
Administrative - PODCA
•  Programul Naţional de Dezvoltare Ruralã–PNDR
•  Alte finanţãri
•  Ciclul de viaţã al proiectelor europene (PCM)
•  Stabilirea eligibilitãţii ideii de proiect: aplicant,
parteneri, grup ţintã, activitãţi, cheltuieli
•  Managementul riscurilor
•  Stabilirea parteneriatelor
•  Elaborarea proiectului
•  Construirea bugetului
•  Implementarea proiectului
Trainer: Daniela Vlãsceanu
Consultant şi formator cu experienţã de peste 16 ani în derularea proiectelor cu finanţare europeanã.

Pret/participant : 1.200 lei

Examen (condiţionat de participarea la curs şi de Diploma de Licenţã): 250 lei

Conform legii, nu se percepe TVA pentru cursurile finalizate cu examen CNFPA

Reducere 4% si 6% pentru al 2-lea, respectiv al 3-lea participant al aceleiaşi organizaţii. Participanţii care vor urma cel puţin 3 cursuri oferite de noi beneficiază de o reducere de 10%.
Loc de desfãşurare: Bucureşti

Bld. Basarabia 98

Mai multe informaţii gãsiţi pe www.bestsmart.ro

Persoanã de contact: Ştefan Bãdescu
stefan.badescu@bestsmart.ro tel: 0746 635 743

Înscrierea se face completând forumularul şi trimiţându-l prin fax la 031 814 6 748 sau prin email lastefan.badescu@bestsmart.ro

Vã puteţi completa competenţele profesionale urmând şi alte cursuri din portofoliul nostru: Manager de Proiect, Manager Resurse Umane, Formator, Expert Achiziţii Publice
Cursurile Best Smart Consulting sunt recunoscute la nivel european datorită certificarii CNFPA.
 cules de Nicolaie Dediu - bejeus

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu