Mausoleul Soveja

Plecând din Focşani pe vechiul drum al poştelor, astăzi Drumul European E 85, se ajunge la intersecţia de la Tişiţa unde se desprinde spre nord - vest o şosea modernizată ce duce spre Panciu. De aici, urmând drumul pe traseul turistic al Văii Şuşiţei, se ajunge în Soveja. 

Comuna este situată pe Valea Pârâului Şuşiţa, unde se întâlnesc Munţii Vrancei cu Subcarpaţii de curbură, la altitudinea de ,,650 m d’asupra nivelului Mărei”. În satul Dragosloveni al comunei Soveja „se ridică sobru şi masiv în înfăţişare, covârşitor prin numărul destinelor care s-au împlinit aici într-o odihnă veşnică, Mausoleul Soveja, mărturia cumplitelor lupte de pe cuprinsul Văii Şuşiţei”.

Opera arhitectului George Cristinel construcţia Mausoleului, a cărui piatră fundamentală a fost pusă din iniţiativa Societăţii „Văduvele de Război” şi „ Cultul Eroilor ” în anul 1923, a durat până în anul 1928, când s-au acoperit nişele cu plăcile de marmură cu numele eroilor şi a fost inaugurat în anul 1929.

În acest sens Societatea a organizat o loterie, aşa cum reiese dintr-o Adresă primită de Prefectura Putna la 12 aprilie 1922, din partea Ministerului de Interne, în care se aducea la cunoştinţa acesteia că „Pentru ridicarea unui lăcaş de vecinică odihnă vitejilor cari şi-au dat viaţa, smălţând cu oasele lor munţii, văile şi codrii din Vrancea, un comitet de iniţiativă a hotărât facerea unei loterii, din al cărui produs să se ridice un Mausoleu la Soveja, judeţul Putna, unde să se adune osemintele vitejilor.

Această loterie fiind aprobată de Minister, avem onoare a vă ruga să permiteţi vânzarea biletelor ce se vor
emite în curând şi să daţi tot concursul D-vs la cererea delegaţilor zisului Comitet”.
Nicolae Dediu - bejeus
Muzeul Mausoleului Soveja

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu