Imparatul Chinei Qin - Qin Shi Huangdi

Qin Shi Huangdi..... Primului Împãrat al Chinei -accede pe tronul dinastiei Qin, la varsta de 13 ani -obsedat de moarte, imparatul ordona ridicarea unui urias mausoleu, unde avea sa fie depus corpul sau dupa trecerea in nefiinta.Potrivit legendelor, el a ordonat ca trupul sa-i fie imbracat intr-un invelis de jad incrustat in aur, care sa pluteasca pe un lac de mercur in interiorul unei piramide si sa fie pazit de o armata eterna. -cu o îndrãznealã militarã excepþionalã el a câºtigat controlul asupra unui vast, dar fãrâmiþat teritoriu ºi a creat o Chinã unificatã, de fapt cea mai veche entitate politicã cunoscutã.El doar boteazã China dupã numele Qin, al dinastiei din care provine. -a impus standardizarea scrisului chinez, a monezilor pentru facilitarea comerþului, a creat ºi uniformizat sistemul de mãsuri ºi învãþãmântul, inventeazã ceea ce noi numim azi producþia de serie ºi controlul de calitate ºi sigiliile imperiale care sã-l ateste, stimuleazã talentele administratorilor care se ridicã în rang prin abilitatea de a scrie ºi merit personal, nu prin titlu moºtenit. -primul Împãrat a perfectat un cod de legi strict, care responsabiliza atât fãptaºul, cât ºi pânã la cinci membri din familia sa - pentru orice abatere de la normele de conduitã socialã, ºi/sau... disidenþã. ªi a curs mult sânge sub domnia lui.Gurile rele spun cã armata de teracotã nu trebuia sã-l pãzeascã pe Împãratul Qin de spiritele rele de pe lumea cealaltã, ci de duhurile nerãzbunate ale celor uciºi. -concepe un zid continuu care sã îi înconjure imperiul, unificând zidurile de apãrare ale statelor cucerite, ºi aºa apare Marele Zid Chinezesc. Concepe un sistem elaborat de drumuri care strãbat imperiul ºi... scurtãturi pentru demnitari - deplaseazã populaþii întregi dintr-o parte într-alta a imperiului, familiile bogate le strãmutã în capitala Xianyang, unde îi þine mai uºor sub control.Averea naºte puterea; dar ºi reciproca e valabilã, aºa încât, mutându-i lângã el îi þine departe ºi de avuþii, ºi de pretenþii. - simþindu-se acordat cu divinul, traverseazã, cucereºte ºi supune vãi ºi munþi pe care îi înscrie cu table uriaºe care sã-i consacre autoritatea faþã de supuºi, dar ºi sã-l fixeze în eternitate. -crede în cosmologie ºi o ridicã la rang de credinþã imperialã; îºi ghideazã acþiunile politice dupã evenimentele cosmice, tãlmacii sunt la mare cinste, consacrã prin sacrificii rituale, boteazã locuri ºi orienteazã palate dupã stele, viziunea sa incorporeazã ºi asimileazã geograficul cu miticul.China sub el devine tãrâm sacru. - are ambiþia sã ridice profanul la nivel de sacru, schimbã calendarul ºi rearanjeazã toate sãrbãtorile oficiale. κi trimite vracii sã-i caute leacul nemuririi în insulele Pengli, Yingyhou ºi Fangzhang. Dar în van. ªi atunci se îndreaptã cu toatã forþa spre construirea unui palat pentru veºnicie. ªi aici îºi întrece predecesorii ºi chiar ºi urmaºii construind armata de teracota.Qin Shi Huangdi s-a gândit sã nu lase pe nimeni sã-i profaneze locul de veci ºi a lansat un greu blestem asupra urmaºilor curioºi: în clipa în care se va deschide mormântul Primului Împãrat, China se va dezmembra. Din motive de legendã sau din pure considerente de prezervare - chinezii, fie ei de roºu sau democraþi, nu au permis continuarea excavãrilor în zona sarcofagului propriu-zis, ci doar în ariile adiacente. - Potrivit cronicii lui Siam Qian, necropola cuprinde un întreg palat subteran ºi o hartã în miniaturã a imperiului chinez, cu munþi ºi vãi ºi albiile Fluviului Galben sau Yangtzeului pline de mercur. În mausoleu, sarcofagul imperial pluteºte de asemenea pe un lac de mercur. Toate expertizele geodezice confirmã prezenþa masivã a mercurului în zona necropolei.In 1974 sapte tarani sapand un put la o adancime de 5 m cad in gol si descopera mormantul si armata de teracota a imparatului. -- Oficialii chinezi au declarat ca mormantul marelui imparat nu va fi escavat, desi i se cunoaste pozitia. Acest lucru se va petrece numai cand tehnicile de conservare vor progresa semnificativ.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu